UPDATE

BrightBooking software update 2017-6

 

Hierbij ontvangt u een update-overzicht van BrightBooking.

App update
De app heeft een volledig nieuw hoofdscherm gekregen. U heeft daarnaast de mogelijkheid om actuele reserveringen direct te verlengen of te stoppen.

Room Display updates
Het Room Display kan nu ook, indien gewenst, het onderwerp en/of de organisator weergeven. Verder kunt u instellen wie er allemaal mogen stoppen, verlengen en/of verwijderen. U kunt dit zelfs toestaan voor iedereen, waardoor er geen pincode-invoer meer nodig is. E.e.a. is instelbaar via de ruimte- en room display profielen.

Ruimteconfiguratie
U kunt in de ruimteprofielen nu ook de ruimte-instellingen configureren en deze koppelen aan ruimtes. Hierdoor wordt het eenvoudiger om (meerdere) ruimtes te configureren.

Ruimte-eigenschappen
Het beheer van de ruimte-eigenschappen is gewijzigd, zodat u nu ook de volgorde kunt beïnvloeden en kunt aangeven wat wel of niet zichtbaar moet zijn op het Room Display en de WayFinder.

Locaties
De ruimtes kunnen nu ook onderverdeeld worden in locaties. De locaties zijn als lijst of als boomstructuur op te geven. De ruimtes zijn daar vervolgens aan te koppelen, zodat u ook op de locaties kunt zoeken.

Ruimtes zonder geïntegreerde agenda
Ruimtes kunnen nu ook zonder integratie werken, waardoor het niet meer verplicht is om te werken met een Exchange/Office365 ruimteagenda. Organisaties die geen behoefte hebben aan deze integratie, bijvoorbeeld bedrijfsverzamelgebouwen kunnen nu ook BrightBooking gebruiken.